Manageengine Admanager ile Active Directory Toplu Attribute Değişimi

Active Directory ManageEngine Windows Server

Manageengine Admanager BT yöneticilerinin ve teknisyenlerinin AD nesnelerini tek tıkla kolaylıkla yönetmelerine ve anlık raporlar oluşturmalarına imkân veren bir Active Directory (AD) yönetim ve raporlama çözümüdür.Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu makale de Active Directory’de belirlediğimiz user’lara  bir attribute belirtip değiştireceğiz.

Admanager’a giriş yaptığımızda aşağıdaki gibi bir arayüz karşılıyor.AD Reports sekmesine tıklayalım.

 

All Users sekmesinde Add OU’dan işlem yapacağımız OU’ seçelim.Generate sekmesine tıklayıp userları listeleyelim.

 

Alt sekmede bulunan … tıklayıp action sekmesini açıp değiştireceğimiz attribute’ler bulunmaktadır.Oluşturulan raporda Add/Remove Columns’dan görüntüleyeceğimiz atribute’leri ekleyip çıkarabilirsiniz.

 

Benim değiştirmek istediğim attribute Address/Organization Attirubutes seçip  Go tıklayalım.

Karşımızda aşağıdaki ekran gelecektir. Değiştirmek isteğimiz alanların bilgi girişini yapalım. Check All tıklayıp ardından Apply ile onayladığımızda bizim için topluca o alanları dolduracaktır.

 

 

Yeni makalelerimde buluşmak üzere 😉