VMware vCenter Server 7.0 Disk Listesi

Virtualization

VMware  vCenter Server 7.0 sunucusu kendi disk yapısı ile kurulmaktadır. Peki vCenter Server 7.0 de 16 adet vmdk disk dosyasında ne bulunmaktadır?

Aşağıdaki tabloda açıklayalım.

DiskDefault SizeMount PointAçıklama
(VMDK)(Tiny with Default Storage Size)
VMDK112GB/ (10GB)
/boot (132MB)
SWAP (1GB)

Kernel ve boot loader konfigurasyon dosyalarının tutulur.
VMDK21.8GB/tmpvCenter Server servislerinin oluşturduğu geçici dosyalar bulunmaktadır.
VMDK325GBSWAPvCenter Server’ın yetersiz memory alanı kaldığında kullandığı disktir.
VMDK425GB/storage/corevCenter VPXD prosesinin oluşturduğu core dumps dosyaları tutulur.
VMDK510GB/storage/logvCenter Server ve Platform Services Controller’ın log dosyaları tutulur.
VMDK610GB/storage/dbVMware PostgreSQL database dosyaları tutulur.
VMDK75GB/storage/dblogVMware PostgreSQL database log dosyaları tutulur.
VMDK810GB/storage/seatStats, Events, Alarms ve Tasks’ların, VMware PostgreSQL dosyaları tutulur.
VMDK91GB/storage/netdumpVMware Netdump collector repository’leri ve ESX-i host’un dump dosyaları tutulur.
VMDK1010GB/storage/autodeployVMware Auto Deploy repository’leri ve ESX-i host’un stateless boot dosyaları tutulur.
VMDK1110GB/storage/imagebuilderVMware Image Builder repository’leri, vSphere Installation Bundle (VIB) paketleri, driver dosyaları tutulur.
VMDK12100GB/storage/updatemgrVMware Update Manager repository’leri,Sanal makinelerin ve ESX-i Hostların Patch ve update dosyaları tutulur. 
VMDK1350GB/storage/archiveVMware PostgreSQL database’in Write-Ahead Logging (WAL) log dosyaları tutulur.
VMDK1410 GB/storage/vtsdbVMware vTSDB Service repository service stats dosyaları tutulur.
VMDK155 GB/storage/vtsdblogVMware vTSDB Service repository service log dosyaları tutulur.
VMDK16100 GB/storage/lifecycleWorkload Control Plane service ve software package dosyaları tutulur.

Ayrıca vCenter VAMI arayüzünden bu diskleri listeleyebiliriz.