DELL Connectrix DS-6520B San Switch v8.1.2h’den v8.2.1c’e FOS Upgrade

Storage

Bu yazım’da san switch’lerin upgrade aşamalarını anlatacağım. San switch güncel versiyonları bağlı sistemlerimizin (Server,Storage,Tape Library)  kararlı bir şekilde çalışması için önemlidir.

San switch upgrade hazırlık;

 • Firmware os (fos) dosyalarını üretici web sitesinden indiriniz.
 • Ftp hesabına ihtiyacımız olacak. İndireceğimiz (fos) dosyaları bu ftp adresine yükleyelim.
 • San switch konfigürasyonunu ftp’ye yedekleyelim.

Upgrade öncesi yapılacaklar;

 • Cli ile san switch’e bağlanalım.
 • supportsave komutu ile ftp’ye konfigürasyon yedeğini alalım.

SANSW:admin> supportsave

OK to proceed? (yes, y, no, n): [no] y

Host IP or Host Name: 192.168.2.2

User Name:Sanuser

Protocol (ftp | scp | sftp): ftp

Remote Directory: /switchbackup

 • firmwareshow -v komutu (Fos) versiyonu kontrol edelim.

SANSW:admin> firmwareshow -v

Appl     Primary/Secondary Versions

——————————————

FOS   v8.1.2h

v8.1.2h

 • chassisshow  komutu ile FRU (Field Replaceble Units) değiştirilebilen parçaların durumunu kontrol edelim.

SANSW:admin> chassisshow

FAN  Unit: 1

Fan Direction:          Reverse (Non-portside Intake)

Time Awake:             0 days

FAN  Unit: 2

Fan Direction:          Reverse (Non-portside Intake)

POWER SUPPLY  Unit: 1

Power Usage:

Factory Part Num:

Factory Serial Num:

Manufacture:

Time Awake:

POWER SUPPLY  Unit: 2

Power Usage:            -144W

Factory Part Num:

Factory Serial Num:

Manufacture:            Day:

Time Awake:

 • sensorshow komutu ile sensörlerin durumunu kontrol edelim

SANSW:admin> sensorshow

sensor  1: (Temperature) is Ok, value is 45 C

sensor  2: (Temperature) is Ok, value is 44 C

sensor  3: (Temperature) is Ok, value is 35 C

sensor  4: (Temperature) is Ok, value is 50 C

sensor  5: (Temperature) is Ok, value is 52 C

sensor  6: (Temperature) is Ok, value is 45 C

sensor  7: (Temperature) is Ok, value is 44 C

sensor  8: (Temperature) is Ok, value is 45 C

sensor  9: (Temperature) is Ok, value is 45 C

sensor 10: (Fan        ) is Ok,speed is 2047 RPM

sensor 11: (Fan        ) is Ok,speed is 2035 RPM

sensor 12: (Fan        ) is Ok,speed is 1975 RPM

sensor 13: (Fan        ) is Ok,speed is 12001 RPM

sensor 14: (Fan        ) is Ok,speed is 12001 RPM

sensor 15: (Power Supply) is Ok

sensor 16: (Power Supply) is Ok

 • mapsdb –show komutu ile switch anlık sağlık durumunu kontrol ediyoruz.

SANSW:admin> mapsdb –show

1 Dashboard Information:

=======================

DB start time:                  Wed Aug  5 19:20:17 2020

Active policy:                  dflt_base_policy

Configured Notifications:   SW_CRITICAL,SW_MARGINAL

Fenced circuits : N/A

Quarantined Ports :  None

2 Switch Health Report:

=======================

Current Switch Policy Status: HEALTHY

3.1 Summary Report:

===================

Category                                            Today                     Last 7 days

——————————————————————————–

Port Health                                        No Errors              No Errors

Fru Health                                          No Errors              No Errors

Security Violations                            No Errors              No Errors

Switch Resource                               No Errors               No Errors

Traffic Performance                         No Errors               No Errors

Fabric Performance Impact           No Errors               No Errors

 • nsshow komutu ile san switch’e bağlı FC,HBA adaptörleri ve cihazları listeleyelim.(Örnek olması için bir tanesini çıktıya ekliyorum.)

SANSW:admin> nsshow

Type Pid    COS     PortName                NodeName                 TTL(sec)

N    0b0800;      3; XX:XX:XX:XX:XX:XX ; XX:XX:XX:XX:XX:XX; na

FC4s: FCP

PortSymb: [34] “Emulex XXX-XXX-XX:XX:XX:XX:XX: “

NodeSymb: [93] “Emulex LPe-M6-D FV12.0.  DV12.2

HN:esx.fqdn OS: VMware ESXi 6.7.0″

Fabric Port Name:

Permanent Port Name:

Port Index: 8

Share Area: No

Device Shared in Other AD: No

Redirect: No

Partial: No

LSAN: No

Device link speed: 16G

 • nsallshow komutu ile fabric modda çalısan portları listeyelim.

Upgrade komutları;

 • firmwaredownload komutu ile ftp’ye yüklediğimiz fos dosyasını switch’e yükleyelim ve versiyon upgrade işlemini başlatalım.

SANSW:admin> firmwaredownload

Server Name or IP Address: 192.168.2.2

User Name:Sanuser

File Name: /BRCDFOS8_2_1c/v8.2.1c

Network Protocol(1-auto-select, 2-FTP, 3-SCP, 4-SFTP) [1]: 2

Password:Password

Server IP: 192.168.2.2, Protocol IPv4

Checking system settings for firmwaredownload…

Do you want to continue (Y/N) [Y]: y

Firmware is being downloaded to the switch. This step may take up to 30 minutes.

Preparing for firmwaredownload…

Start to install packages…

fabos-gen5-8.2.1c-1

############################### [ 100% ]

dir-1.0.5-5

############################### [ 100% ]

ldconfig-2.16.2-4

############################### [ 100% ]

glibc-2.3.7-8

############################### [ 100% ]

glibc-linuxthreads-2.3.7-3

############################### [ 100% ]

bash-2.05-8

Removing unneeded files, please wait …

Finished removing unneeded files.

All packages have been downloaded successfully.  // işlem başarılı sonuçlandı.

Firmware has been downloaded to the secondary partition of the switch.

HA Rebooting …

 • Switch’le bağlantımız kopacak tekrar bağlanıp durumu kontrol edelim.
 • firmwaredownloadstatus bu komut ile upgrade durumunu kontrol edelim. Bu işlem yaklaşık 30 dakika sürebilir.

SANSW:admin> firmwaredownloadstatus

Firmware is being downloaded to the switch. This step may take up to 30 minutes.

 • Tekrar kontrol ediyoruz. Upgrade işlemi tamamlandı.

SANSW:admin> firmwaredownloadstatus

Firmwaredownload command has completed successfully. Use firmwareshow to verify the firmware versions.

 • firmwareshow -v komutu ile versiyon kontrolü yapalım.

SANSW_UST:admin> firmwareshow –v

Appl     Primary/Secondary Versions

——————————————

FOS    v8.2.1c

v8.2.1c

 • 1.2h’den v8.2.1c’ye firmware versiyon geçişi tamamlandı.

Upgrade işlemi tamamlandıktan sonra yapılacak kontroller için aşağıdaki komutları çalıştırınız ve sonuçlarını kontrol ediniz.

 • sensorshow
 • nsshow
 • nsallshow
 • mapsdb –show

Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Başka yazılarımda görüşmek üzere.